top of page
De-Hoeven-Ovaal.png

Klachtenregeling

Uw welzijn is ons uitgangspunt.Toch kan er wel eens iets misgaan, of kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Dit geldt ook voor uw naasten, kinderen, familie en vrienden die u komen bezoeken. We willen graag van u leren hoe het beter kan. Zo kunnen we problemen in de toekomst met elkaar voorkomen.

Wie kunnen er een klacht indienen?
Bewoners van ‘Thuis bij de Hoeven’, wettelijk vertegenwoordigers, gemachtigden, kinderen, naasten en gasten.

 

Bespreek uw klacht met de medewerker
Als u een klacht heeft, adviseren wij om contact op te nemen met de betreffende medewerker. In een open gesprek proberen we samen tot een oplossing te komen.

 

Bespreek uw klacht met uw zorgbegeleider
U kunt er ook voor kiezen om uw ontevredenheid te bespreken met uw eigen vaste zorgbegeleider. Deze kent u immers goed en is van de zaken rondom uw welzijn op de hoogte.

 

Bespreek uw klacht met de dienstverantwoordelijke
Is uw zorgbegeleider onverhoopt niet aanwezig, en heeft u een urgente klacht? Dan kunnen we deze altijd voorleggen aan de dienstverantwoordelijk medewerker van dat moment. Hij of zij zal naar u luisteren en voor zover dit mogelijk is een oplossing met u bespreken.

 

Bespreek uw klacht met een van onze betreffende managers
Heeft u het gevoel dat uw klacht onvoldoende is gehoord? Of vindt u dat uw klacht niet naar tevredenheid is opgelost? Dan kunt u uw klacht melden bij een van de onderstaande managers. 

 

Manager Welzijn                       

Gijs van Hagen                                                                      

06-23628063        

Gijs.dehoeven@gmail.com                   

 

Manager Zorg 

Giel van Hagen

06-51307383  

Giel.dehoeven@gmail.com

Bespreek uw klacht met de directie
Als uw klacht nog niet naar tevredenheid is gehoord en/of opgelost, dan stellen wij het zeer op prijs als u contact zoekt met de directie van Thuis bij de Hoeven. Mieke van Hagen kunt u bereiken op telefoon 06-51310945 en Mieke.dehoeven@gmail.com.

 

bottom of page